Truyện nội dung bị lặp lại. Xin giúp đỡ. 😿😿😿  • Tại sao truyện "thẩm thần giả hôm nay rớt mao sao"từ chương 45 nội dung toàn là lặp lại chương cũ.Xin giúp đỡ ạ. 😿😿😿  • C bảo người nhúng vá chương đi. Còn nếu k đổi trang nhúng. Nếu các trang khác đều thế thì đợi 1 thời gian nó mới gỡ phòng trộm. Tùy truyện, có truyện vài ngày thì đc, có truyện 2-3 tuần, có truyện phải đợi trang gốc hoàn ms hết phòng trộm  • @minato189 thank nha . 😺😺


Hãy đăng nhập để trả lời