Nhờ tìm truyện  • Truyện hệ thống, ký chủ xuyên qua làm nam chủ yêu mình. Mình nhớ trong truyện có một phần gì có nam chủ là Cố tổng Cố Phụng gì đó, một phần nữa là vườn trường. Xuyên vào Hạ Sơ thì phải, rồi nam chủ là Bạc Nhiên gì đó =))))
    Trong truyện có một câu: "Thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Của hệ thống
    Helpp mee :(( cầu truyệnnnn :(( tớ đang đọc dở mà mất truyện :(( tiếc lắm luônn


Hãy đăng nhập để trả lời