Câu ` tên truyện  • TT-TT mn ai có biết tên truyện nay không , ABO hay lính gác gi đó , đại khái la ntn , thụ trọng sinh vao đưa em song sinh la ngươi hại chết minh nhưng mất trí nhớ không biết minh la ai. Công thích thụ chỉ cưới thân xác đứa em do ba noi thụ va để tra tấn nó, Tuy vê sau nghi ngo la thụ nhưng thanh kiến quá nặng vẫn cứ ngược , thụ chỉ nghĩ do thân xác gây họa nên vân nhuong nhịn va chịu đựng công . Sau công mất trí nhớ , 2 ng sống hp một khoảng thơi gian , thụ có bâu . Công có trí nhớ trở lại tưởng minh phản bội thụ thi lại ngược em nhiêu hơn trong lúc hỗn loạn con ý định bỏ mặc thụ đến chết . Thụ tuyệt vọng suýt xảy thai , công cứu thụ . Sự thật phơi bay , , đau đớn nhưng vẫn HE


Hãy đăng nhập để trả lời