Xin tên truyên( tìm truyện)  • Trước đây mình có đọc một truyện trên wattad: abo,
    Thụ vốn sinh trong gia đình quân nhân có nhiều đời làm tướng, thụ cực mạnh đứng đầu về vũ lực, ai cũng nói em sẽ là a nhưng lại trở thành o đi kết hôn không ai chịu cưới vì đời nào o lại mạnh hơn a
    Công thì sinh trong gia đình công chức hay gì đấy, công thì ngược lại dễ thương trắng trẻo ai cũng thương bùm cái thành a không ai chịu cưới
    Sau đó hai bạn lấy nhau vì thụ là o muốn ra chiến trường phải kết hợp nhiệt trước, ....


Hãy đăng nhập để trả lời