xin ten truyen mau xuyen  • :3 ai biết truyện nay cho em xin
    truyen mau xuyen nhe ! ban thụ có nhiệm vụ la công lược nữ chủ nhưng ma bạn ấy luôn bị anh trai, papa , ông nội, biểu đệ của nữ chủ công lược. Công mỗi thế giới luôn có bệnh nao đó!
    Ai bek cho em xin tên vs  • @Hiya-Mirae bạn vào wiki chỗ tìm kiếm gọ: mau xuyên bệnh, hay khoái xuyên, hoặc vào tìm kiếm thêm tag đam mỹ, xuyên nhanh, và gõ về bệnh xem sao nha. tìm thấy vài truyện rùi nhưng chưa đọc ko xác nhận nên tự tìm nha,


Hãy đăng nhập để trả lời