33yq hết lỗi  • hôm nay chạy đc rùi, hết lỗi, mong ad xem được chưa, tại trang này nhúng truyện khá nhiều , với lại trừ khi thiếu chương or là tự 33yq ko có, up truyện, nó gần sát với trang jjwxc hơn.


  • administrators

    Cảm ơn bạn đã nhắc :). Bên mình sẽ cho cập nhật chương mới và xử lý truyện nhúng 33yq lại và theo dõi trong vài ngày xem mọi thứ ổn chưa.


Hãy đăng nhập để trả lời