[Nhờ vả] Có cách nào dịch chuẩn xác tên phiên âm trong tiếng Trung không?


Hãy đăng nhập để trả lời