danmeila-vip khu • cho mình hỏi làm sao đọc được truyện trong chuyên khu VIP của trang danmeila.com? • Nói chung là phải có tiền. Bạn có thể copy tên và tìm kiếm để đọc truyện ở trang khác.
  Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2015, 耽美 啦 小说 đã cung cấp một nền tảng đọc sách tuyệt vời cho những người yêu thích sách và tiểu thuyết lãng mạn, tập trung vào trải nghiệm người dùng và không bao giờ đặt bất kỳ quảng cáo nào.
  Để thúc đẩy sự phát triển của trang web và giảm áp lực kinh tế cá nhân của quản trị viên web, chức năng thành viên VIP được mở đặc biệt và tư cách thành viên VIP được mua như một khoản đóng góp để xây dựng trang web.
  Doanh số thành viên VIP là nhu cầu phát triển của trang web, không phải cho doanh số bán hàng thương mại, không phải vì lợi nhuận và số tiền thu được đều được sử dụng để xây dựng trang web, bảo trì phần cứng máy chủ và chi phí nâng cấp.
  Giới thiệu khu vực tiểu thuyết VIP:
  Khu vực này dành riêng cho việc cung cấp các thành viên VIP với các cuốn sách TXT ấn bản dành cho VIP, cá nhân nặng và sách thương mại mới nhất.
  Mua phí thành viên VIP (RMB):
  6 tháng = 50 đô, 12 tháng = 80 đô, 24 tháng = 120 đô, thành viên vĩnh viễn = 200 đô
  Cách mua tư cách thành viên VIP:
  Đầu tiên, mua qua Alipay (khuyến nghị):
  Số tài khoản Alipay: 909083122@qq.com
  Thứ hai, mua qua WeChat (được khuyến nghị):
  Tài khoản WeChat: xiegengxin
  Thứ ba, mua qua PayPal (bên ngoài Trung Quốc):
  Số tài khoản PayPal: 325794@qq.com
  Sau khi chuyển tiền theo bất kỳ cách nào nêu trên, vui lòng liên hệ với quản trị viên web để mở thành viên VIP (QQ: 325794 WeChat: xiegengxin E-mail: 325794@qq.com) • @Nguyễn-Thảo cám ơn ^^


Hãy đăng nhập để trả lời