Xin tên truyện  • Công là nhân vật trong sách do thụ viết, phản xuyên đến gặp thụ. Thụ là tác giả viết truyện trên mạng, đồng thời là âm dương sư hay gì đó gần gần vậy.
    Ai giúp mình với, mình chỉ nhớ có vậy TAT  • Mình tìm được truyện rồi, tên là "Ta viết vai chính chạy ra", cũng hay lắm đó! ^ v ^


Hãy đăng nhập để trả lời