Không hiển thị mục lục, hình bìa truyện không giống hình nhúng  • Tự nhên mình không nhúng truyện được nữa, không có chương, mục lục, ngay cả cái hình truyện cũng giống nhau hết luôn

    0_1483603356763_fe.PNG 0_1483603363522_ge.PNG 0_1483603372994_wefw.PNG


  • administrators

    Số lượng đang chờ xử lý khá nhiều. Bạn kiên nhẫn nha. Cứ để đó truyện sẽ được xứ lý từ từ.


Hãy đăng nhập để trả lời