Mọi người ơi, 'Sát lục khôi lỗi' dịch thành thế nào ạ? Hay để nguyên rồi mở chú thích sau ạ? '杀戮傀儡'


Hãy đăng nhập để trả lời