Cùng Anh Đến Già


  • Cung Bỉ Ngạn

    MỞ ĐẦU
    Giữa giang sơn và nữ nhi tình trường, 2 cán mốc của số phận, Tô Duyệt Sinh,con người âm hiểm từ trong ra ngoài, biến chất không còn gì để nói. Tô Tình từng nói :hóa ra anh chưa từng đặt mối quan hệ của chúng ta vào trong mắt, tôi theo anh 13 năm, tim cũng trao,thân thể đều đưa cho anh rồi, anh Tô anh nói xem tôi hèn hạ như vậy ,vứt bỏ tự tôn theo anh,đổi lại anh cho tôi được cái gì??? Tình yêu theo người đặt quan niệm ,thế giới tam quan sụp đổ sẽ có cảm giác gì. Anh miệng nói luân thường đạo lý ra với tôi,vậy người nằm trên thân thể tôi luận động mỗi đêm là ai? Tô Tình tôi nói cho anh biết, có chết thì chết chung mồ,kể cả anh không yêu tôi cũng phải yêu.......


Hãy đăng nhập để trả lời