Các đạo hữu ơi giúp bần đạo với tìm truyện này ai bik xin tên  • truyện về main bị thần tinh linh bắt xuyên qua giúp tinh linh tộc quật khởi xong xuyên trở về địa cầu. sau đó sang nước mỹ mua nông trường rồi sau này nhặt đc cái ngoại tinh khoa học kỹ thuật mở công ty liên kết vs các tập đoàn tài chính. vợ nó là người nhật thì phải nó có 1 cái không gian trong đó có cây tinh linh thụ.
    đã đọc rồi nhung quên tên giờ tìm lại
    ai giúp vs


  • Bị cấm

    hay k bạn


Hãy đăng nhập để trả lời