Về việc update link mới khi truyện đổi tên  • Mình vừa xin đồng quản lý 1 truyện để update chương mới thì phát hiện do tác giả đã đổi tên truyện nên wikidich coi link mới mình nhập là link truyện khác và không cho update. Có cách nào nhập lại link mới không ngoài việc xóa truyện đi nhúng lại? Mình cảm ơn
    http://wikidich.com/truyen/he-thong-lam-ta-Wg6qfO8h7HQjxfPf  • @yoshi_1096 mình thấy truyện này khá ít lượt xem, bạn nhúng link mới lun đi, vì nếu nhờ ad đổi link thì phải xem có thời gian nhanh thì có thể 1 ngày, chậm thì 3 4 ngày mới được, nên bạn nhúng link mới luôn đi, truyện cũ thì nhờ bạn nhúng xóa thôi,  • ok mình nghĩ có lẽ phải vậy thôi cảm ơn bạn đã rep nhé


Hãy đăng nhập để trả lời