Thắc mắc khi chỉnh sửa nội dung chương gốc • Có đôi khi mình chỉnh sửa thì bị mất 1 phần nội dung của chương đó. Vào link nhúng copy-paste lại nội dung chương đó thì cũng vây, cũng mất 1 phần nội dung.
  Cái này là bị lỗi gì vậy.
  Mình chỉnh sửa chương gốc là thay "*" bằng chữ phù hợp á. • Mình bổ sung:
  Đặc biệt là có "<" thì đoạn sau "<" biến mất tiêu.
  Ví du nha:
  Raw linh nhúng [Đoạn văn 1] >.< [Đoạn văn 2]
  Raw wiki nếu chưa chỉnh thì vẫn y xì, nếu mình muốn chỉnh gì đó thì nó thành [Đoạn văn 1] >.
  Cứ như bị kích hoạt gì đó ấy.
  Copy - paste lại chương gốc cũng thế luôn, trừ phi mình bỏ ''<"
  [Đoạn văn 1] >. [Đoạn văn 2] thì nội dung hiện ra đầy đủ.


 • administrators

  Để mình kiểm tra lại nha bạn.


Hãy đăng nhập để trả lời