Tìm truyện, help mee  • Mình có đọc bộ mau xuyên trên wikidich, đang đọc chưa kịp lưu giờ mất tiu ời 😭😭. Nội dung mình nhớ là nữ 9 là 1 u hồn đang đứng ở địa pủ nhưng ko vào uống canh mạnh bà mà gặp đc gọi là "duyên phận" nói nữ 9 bị mất hồn vía rùi đi 3000 thế giới tìm hồn vía và nữ 9 thành hệ thống, ký chủ là nam 9 tên mình chỉ nhớ đc có 1 chữ "Trữ". Ai nhớ tr này giúp mình với ạ. Cám ơn ☺️☺️


Hãy đăng nhập để trả lời