Cầu tên truyện  • Nữ 9 ở địa pủ ko có trí nhớ gặp "duyên phân" nói là n9 thiếu hồn vía nên pải đi 3k thế giới thu thập nên n9 thành hệ thống. Nam 9 là ký chủ của n9 tên có 1 chữ Trữ, xà tinh bệnh. Xuyên qua thế giới 1 n9 biến thành con mèo, thế giới 2 thành kỳ lân hả gì á.
    Một truyện H ngắn nữa là anh tổng tài này đc giới thiệu con của cty đối tác để liên hôn cầu cạnh na9, nu9 người Nhật, tối đó na9 ở nhà nu9 qua đêm, sáng ra vườn tản bộ thấy nu9 nhất kiến chung tình chạy lại ôm hôn xíu nữa là quất rồi cái nu9 chạy. Na9 chọn nu9 là đối tượng kết hôn, nu9 ko chịu chạy lại văn pòng na9 đòi giải ước bị na9 cấp xxoo. Ai bít tên 2 bộ tr này chỉ mình với ạ, cám ơn.


Hãy đăng nhập để trả lời