Xin truyện nam chính bệnh kiều, hắc hóa.  • Cần tìm truyện nam chính bệnh kiều, hắc hóa. Nữ chính không cần cường cũng được, tính cách ổn, không thánh mẫu quá, bánh bèo bánh bọt mình cũng đọc tuốt, chỉ cần nữ chính không gây phản cảm quá là được.
    Mà mình không thích truyện xuyên nhanh, hiện đại cho lắm, chủ yếu mình đọc toàn cổ đại, xuyên không, xuyên sách vv và bla bla. Cầu bạn nào hảo tâm giới thiệu cho mình vài cuốn, thanks mọi người trước.


Hãy đăng nhập để trả lời