Tìm truyện  • Mình từng đọc vài chương trong truyện Đam mỹ Đồng nhân Đấu la đại lục trong đó CP là Đường Tam và thần khí Côn Lôn Kính, giờ mình muốn đọc lại nhưng không nhớ tên bạn nào biết chỉ mình với!


Hãy đăng nhập để trả lời