Điểm tín nhiệm  • Mọi người cho mình hỏi điểm tín nhiệm được dùng làm gì vậy?  • xác nghĩa với tên luôn ấy , bạn nào thấy bài viết hay, trả lời tốt, ý nghĩa... nói chung khá tốt thì có thể bình chọn hoặc ấn + cho tín nhiệm kế bên '' trich dẫn '


Hãy đăng nhập để trả lời