Sửa lại cái này đi • Chín uyên thần vực trung đi thông tầng thứ bảy địa phương gọi là Cambrian vực sâu, so với phía trước tuyệt vọng vực sâu, huyết hà vực sâu đều phải cường đại đến nhiều, hơn nữa không có một chút dơ bẩn, thuần túy là không gian chi lực.
  Vượt qua Cambrian vực sâu lúc sau, liền có thể tới đạt chân chính tầng thứ bảy Cambrian tầng, mà tầng thứ tám, còn lại là minh cổ trụ tầng.

  sao dịch ra cambrian? Ad coi lại với xóa cái name này đi, này dùng riêng chứ không dùng cho tất cả truyện được. • @Baongoc-Nguyen tự sửa lại đc mà. Xoá name đó đi hoặc đổi thành từ khác. Mà wiki cập nhật tự động in hoa chữ đầu 1 số từ làm rất khó chịu. T phải sửa lại hết. Có người thích in hoa những từ như Mẫu thân, Thần vực linh tinh nhưng có người chỉ tên riêng và chữ cái đầu câu in hoa thôi nên ad đừng đổi name kiểu đó mất công chỉnh lại • không riêng wiki, dichtienghoa dịch ra vậy luôn, có biết nguyên bản là chũ gì đâu. • @Baongoc-Nguyen bạn nói là ở truyện nào, với lại có thắc về truyện đó thì nên nhấn ở bình luận hay báo lỗi ở truyện đó ấy, bạn ở diễn đàn bảo sửa mà ko có tên truyện thì lấy đâu mà sửa, với lại nếu đó là do bạn nhúng thì tự edit name sửa thôi, ko thì xin đồng quản lí để sửa.
  Cambri từ này do nhiều truyện dùng lém về Kỷ Cambri ấy. 1 số truyện thường dùng nên chịu khó tí, tự chỉnh thôi • Đã tìm rồi, sửa thành Kỷ Hàn Vũ. Có khi là Hàn Vũ vực sâu. Chỉ là cảm thấy cambri dùng riêng name là được mà sao lại dùng chung. Mà thôi không sao mình tự sửa.


Hãy đăng nhập để trả lời