Uukanshu  • Cho mình hỏi sáng h có ai bị lỗi trang uukanshu trên đt k?
    Mình bấm sang chương mới hoặc mở truyện mới nó toàn nhảy qua các truyện khác mà link thì vẫn link truyện đó. Ai biết lỗi gì k?


Hãy đăng nhập để trả lời