Cầu giúp đỡ • Mình là người mới, muốn bắt đầu viết truyện trên wikidich thì phải làm gì ạ? • ''Giới thiệu
  WikiDich là công cụ dịch tiếng Hoa miễn phí tức thời, người dùng không cần biết tiếng Hoa cũng có thể chuyển ngữ dễ dàng. Với những công cụ đơn giản, thân thiện và tự động hoá, web cung cấp những trải nghiệm tiên tiến nhất, nối liền khoảng cách ngôn ngữ.''
  Cái này luôn luôn có ở cuối trang nàng ạ. • Trước hết cần đọc hướng dẫn b ạ
  http://wikidich.com/huong-dan
  Sau khi qđ nhúng thì đọc tiếp quy định
  http://wikidich.com/quy-dinh
  List trang web wikidich hỗ trợ nhúng http://wikidich.com/nhung-link
  Nếu truyện ko tìm đc link nhúng thì down raw txt rồi nhúng file
  P/s: Mở link bằng tab mới


Hãy đăng nhập để trả lời