Names đồng nhân manga, anime • Mình muốn tập hợp name thường thấy trong mấy truyện đồng nhân theo manga, anime, comic,...làm thành danh sách cho ai cần. Mình chỉ làm được truyện nào đã đọc qua và dịch qua nên mấy bạn thông cảm name ít và có thiếu sót. Ai muốn đóng góp thêm hay sửa lại mình thì nhào vô :)

  Fate/Stay Night (Cuộc chiến chén thánh lần 4-5)

  卫宫士郎=Emiya Shirou
  卫宫切嗣=Emiya Kiritsugu
  卡莲=Caren
  绮礼=Kirei
  巴泽特=Bazett
  远坂凛=Tohsaka Rin
  远坂时臣=Tohsaka Tokiomi
  言峰绮礼=Kotomine Kirei
  间桐樱=Matou Sakura
  间桐雁夜=Matou Kariya
  間桐臓硯=Matou Zouken
  間桐鶴野=Matou Byakuya
  间桐=Matou
  恩奇=Enkidu
  弓兵=Archer
  枪兵=Lancer
  哈桑=Hassan
  代行者=Executer
  狂战士=Berserker
  魔术师=Caster
  暗杀者=Assassin
  骑兵=Rider
  剑士Saber
  亚瑟= Arthur
  卢木多=Diarmuid
  卫宫=Emiya
  时臣=Tokiomi
  远坂=Tohsaka
  切嗣=Kiritsugu
  弗拉加=Fraga
  马克雷密斯= McRemitz
  英灵=Anh Linh
  奥尔黛西亚=Hortensia
  士郎=Shirou
  言峰=Kotomine
  慎二=Shinji
  伊利亚斯菲尔=Irisviel
  爱因斯贝伦=Einzbern
  冬木=Fuyuki
  恩奇都=Enkidu
  安格鲁=Angra
  麦亚=Mainyu
  红A=EMIYA
  紫阳花=Hortensia
  巴姐=Bazett
  爱丽斯菲尔=Irisviel
  古苏美尔=Sumerian
  伊丝塔尔=Ištar Dingir
  沙姆=Shamhat
  伊丝塔=Ishtar
  芬巴巴=Humbaba
  脏砚=Zolgen
  绫香=Ayaka
  安格拉=Angra
  曼纽=Mainyu
  库丘林=CuChulainn
  萨巴赫=Sabbah
  库兰=Culann
  桑格雷德=Sancraid
  法恩=Phahn
  爱歌=Manaka
  纱条=Sajyou
  沙条绫香=Sajyou Ayaka
  卢伽尔班达=Lugalbanda
  从者=Servant • @Roscuro
  đây file Name tổng hợp mà mình sưu tầm
  P/s: đường link chuyển trang của 4rum hình như bị lỗi, các bác cầm ấn chuột phải -> chọn mở trong tab mới nó mới ra


Hãy đăng nhập để trả lời