XIN TRUYỆN  • có ai biết truyện này không : Truyện thuộc thể loại xuyên thư,chủ thụ đam mỹ HE nội dung đại khái là nvc xuyên vào pháo hôi trong truyện là con trai của thành chủ , ở nguyên thư nam chính trong thư đầu tiên là do tư sinh tử mà bị khi dễ sau lai trắc ra có thiên phú học võ (mình không nhớ rõ lắm là đấu khí hay tu chân) nên được coi trọng tiếp tục lại bị người ám toán trở nên phế đi bị gia tộc ruồng bỏ rồi bị ám sát đến vách núi, sau khi nam chính rơi xuống vách núi bị kích thích thức tỉnh huyết mạch biến thành một con rắn có thể cắn nuốt người khác đề cao tu vi của mình, bởi vì liên ục bị phản bội mà tính trở nên có chút vặn vẹo . Sau khi nvc xuyên qua đã trốn khỏi nhà vào sau núi để tìm kiếm một gốc cây thảo dược để ngăn ngừa khuyết tật của công pháp đang luyện thì gặp nam chính(lúc đó nvc còn chưa biết đó là nam chính) nên đã giúp nam chính học tập công pháp(đó là lúc nam chính còn chưa trắc ra có thiên phú học võ). MÌNH MỚI ĐỌC ĐẾN ĐÂY THÔI THÌ BỊ MẤT TRUYỆN CÓ AI BIẾT THÌ GIÚP MÌNH VỚI ......


Hãy đăng nhập để trả lời