100 từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung


 • Bị cấm

  Các từ đồng âm trong tiếng Trung
  1.啊
  啊/ā/ Oh; O.
  啊/á/ Eh.
  啊/ǎ/ Cái gì
  啊/à/ Đúng rồi
  啊/a/ Nhìn kìa, cái gì cơ…
  2.阿
  阿/ā/ Ah.
  阿/ē/ play up to; pander to。
  3.熬
  熬/āo/
  熬/áo/
  4.吧
  吧/bā/
  吧/ba/
  5.把
  把/bǎ/
  把/bà/
  6.柏
  柏/bǎi/
  柏/bó/
  7.伯
  伯/bǎi/
  伯/bó/
  8.拆
  拆/chāi/
  拆/cā/
  9.采
  采/cǎi/
  采/cài/
  10.参
  参/cān/
  参/cēn/
  参/shēn/
  11.藏
  藏/cáng/
  藏/zàng/
  12.差
  差/chā/
  差/chà/
  差/chāi/
  13.查
  查/chá/
  查/zhā/
  14.叉
  叉/chā/
  叉/chá/
  叉/chǎ/
  叉/chà/
  15.长
  长/cháng/
  长/zhǎng/
  16.场
  场/cháng/
  场/chǎng/
  17.朝
  朝/cháo/
  朝/zhāo/
  18.车
  车/chē/
  车/jū/
  19.乘
  乘/chéng/
  乘/shèng/
  20.盛
  盛/chéng/
  盛/shèng/
  21.重
  重/chóng/
  重/zhòng/
  22.臭
  臭/chòu/
  臭/xiù/
  23.处
  处/chǔ/
  处/chù/
  24.传
  传/chuán/
  传/zhuàn/
  25.创
  创/chuāng/
  创/chuàng/
  26.答
  答/dā/
  答/dá/
  27.打
  打/dá/
  打/dǎ/
  28.待
  待/dāi/
  待/dài/
  29.单
  单/dān/
  单/Shàn/
  30.当
  当/dāng/
  当/dàng/
  31.倒
  倒/dǎo/
  倒/dào/
  32.得
  得/dé/
  得/de/
  得/děi/
  33.地
  地/de/
  地/dì/
  34.的
  的/de/
  的/dí/
  的/dì/
  35.都
  都/dōu/
  都/dū/
  36.斗
  斗/dǒu/
  斗/dòu/
  37.恶
  恶/è/
  恶/wù/
  38.分
  分/fēn/
  分/fèn/
  39.干
  干/gān/
  干/gàn/
  40.给
  给/gěi/
  给/jǐ/
  41.更
  更/gēng/
  更/gèng/
  42.供
  供/gōng/
  供/gòng/
  43.冠
  冠/guān/
  冠/guàn/
  44.还
  还/hái/
  还/huán/
  45.行
  行/háng/
  行/xíng/
  46.好
  好/hǎo/
  好/hào/
  47.号
  号/háo/
  号/hào/
  48.和
  和/hé/
  和/hè/
  和/huó/
  和/huò/
  49.横
  横/héng/
  横/hèng/
  50.化
  化/huā/
  化/huà/
  51.划
  划/huá/
  划/huà/
  52.华
  华/huá/
  华/huà/
  53.哗
  哗/huā/
  哗/huá/
  54.会
  会/kuàì/
  会/huì/
  55.几
  几/jī/
  几/jǐ/
  56.夹
  夹/jiā/
  夹/jiá/
  57.假
  假/jiǎ/
  假/jià/
  58.贾
  贾/jiǎ/
  贾/gǔ/
  59.将
  将/jiāng/
  将/jiàng/
  60.教
  教/jiāo/
  教/jiào/
  61.校
  校/jiào/
  校/xiào/
  62.觉
  觉/jiào/
  觉/jué/
  63.角
  角/jiǎo/
  角/jué/
  64.剿
  剿/jiǎo/
  剿/chāo/
  65.结
  结/jiē/
  结/jié/
  66.解
  解/jiě/
  解/jiè/
  解/xiè/
  67.尽
  尽/jǐn/
  尽/jìn/
  78.禁
  禁/jīn/
  禁/jìn/
  79.劲
  劲/jìn/
  劲/jìng/
  80.经
  经/jīng/
  经/jìng/
  81.圈
  圈/juān/
  圈/juàn/
  圈/quān/
  82.卷
  卷/juǎn/
  卷/juàn/
  83.卡
  卡/kǎ/
  卡/qiǎ/
  84.看
  看/kān/
  看/kàn/
  85.扛
  扛/káng/
  扛/gāng/
  86.空
  空/kōng/
  空/kòng/
  87.落
  落/là/
  落/luò/
  88.乐
  乐/lè/
  乐/yuè/
  89.勒
  勒/lè/
  勒/lēi/
  90.了
  了/le/
  了/liǎo/
  91.累
  累/lěi/
  累/lèi/
  92.里
  里/lǐ/
  里/li/
  93.俩
  俩/liǎ/
  俩/liǎng/
  94.量
  量/liáng/
  量/liàng/
  95.凉
  凉/liáng/
  凉/liàng/
  96.淋
  淋/lín/
  淋/lìn/
  97.令
  令/lǐng/
  令/lìng/
  98.弄
  弄/lòng/
  弄/nòng/
  99.露
  露/lòu/
  露/lù/
  100.陆
  陆/liù/
  陆/lù/

  Hi vọng với bài viết về từ đồng âm trong tiếng Trung sẽ giúp ích cho bạn!
  Xem thêm:

  Từ đồng nghĩa trong tiếng Trung
  Phần mềm tra từ điển tiếng Trung

  TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK

  Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN
  Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0931715889

  Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM
  Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828

  Cơ sở 3: Số BT11 Lô 16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu Mộ Lao Hà Đông Hà Nội
  Điện thoại: 0985.887.935

  Cơ sở 4: Giảng đường D2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
  Hotline: 04 38359969


Hãy đăng nhập để trả lời