Lỗi sang trang truyện đang đọc bị đổi thanh chương khác của truyện khác  • sao minh dung dichtienghoa . dich trang uukanshu . đang đọc truyện này nhân sang chương khác thì không phải là sang chương tiếp theo đó "ví dụ từ chương 1 sang chương 2 " mà bị chuyển thành từ chương 1 sang chương 245 nào đó của 1 truyện khác . mình dung trên điện thoại samsung o.O  • Mình cũng bị như vậy. Mình xài Dolphin trên Android update lên version mới là hết bị. Không biết là tại trang web hay tại apk.


Hãy đăng nhập để trả lời