Hỗ trợ mua chương VIP trên Tấn Giang  • Mình muốn mua truyện VIP trên Tấn Giang, ad ơi hướng dẫn mình mua hoặc mọi người mua hộ mình được không?  • Bạn có thể vào trang này để nạp VIP hộ hoặc mua hộ chương VIP: https://www.facebook.com/muaviptruyen/ hoặc https://tieuxuyen.com/mua-vip-truyen/ (cả 2 trang đều của cùng một người)
    Muốn nạp thì chỉ cần tạo tài khoản, xong rồi xác nhận câu hỏi bảo mật và nhờ người nạp giúp thôi, mình tới giờ đã nhờ nạp gần 1 năm rồi, acc của mình cũng thành VIP sơ cấp rồi ấy :3


Hãy đăng nhập để trả lời