Từ "地" "địa"  • Mình thấy trong dichtienghoa, "地" - "địa" được dịch thành "mà", nhưng đôi khi có vài tác giả dùng từ này để chỉ đất(địa).
    VD: 天方地圆 - thiên phương địa viên.
    Ad có thể chỉnh lại mà thành địa được không, mình nghĩ với những ai đọc thẳng trên dichtienghoa thì chắc chắn là hiểu từ "địa" là gì rồi, không cần dịch thành "mà" đâu, mỗi khi tác giả dùng nghĩa "đất" thì khó đọc lắm >.<


Hãy đăng nhập để trả lời