Danmei123 ko vô được trang gốc???  • Mình chỉ thắc mắc là trang gốc của Danmei123 có vấn đề hay mình có vấn đề mà khi cố vê trang gốc thì nó bị time-out error. Vô qua link dichtienghoa thì được nhưng nó chỉ có màn hình trắng với chữ thôi và ko có format gì hết. Nó bị vậy chắc cũng mây ngày rồi....


  • administrators

    Hình như web gốc của nó có vấn đề rồi đó bạn. Còn bên dichtienghoa.com vẫn dịch được thì do web mình có cache, cái bạn đang xem là cache của mấy ngày trước.  • À, ra là vậy. Cám ơn bạn nhiều nhé ^^


Hãy đăng nhập để trả lời