50 bộ thủ chữ Hán thường dùng


 • Bị cấm

  50 bộ thủ chữ Hán thường dùng

  Bộ Phiên âm Số nét Tên Hán Việt Ý nghĩa
  人(亻) rén 2 nhân( nhân đứng) người
  刀(刂) dāo 2 đao con dao, cây đao
  力 lì 2 lực sức mạnh
  口 kǒu 3 khẩu cái miệng
  囗 wéi 3 vi vây quanh
  土 tǔ 3 thổ đất
  大 dà 3 đại to lớn
  女 nǚ 3 nữ nữ giới, con gái, đàn bà
  宀 mián 3 miên mái nhà, mái che
  山 shān 3 sơn núi non
  巾 jīn 3 cân cái khăn
  广 ān 3 nghiễm mái nhà
  彳 chì 3 xích bước chân trái
  心 (忄) xīn 4 (3) tâm( tâm đứng) quả tim, tâm trí, tấm lòng
  手 (扌) shǒu 4 (3) thủ (tài gảy) tay
  攴 (攵) pù 4 phộc đánh khẽ
  日 rì 4 nhật ngày, mặt trời
  木 mù 4 mộc gỗ, cây cối
  水 (氵) shǔi 4 (3) thuỷ (ba chấm thuỷ) nước
  火(灬) huǒ 4 hỏa (bốn chấm hoả) lửa
  牛( 牜) níu 4 ngưu trâu
  犬 (犭) quản 4 khuyển con chó
  玉 yù 5 ngọc đá quý, ngọc
  田 tián 5 điền ruộng
  疒 nǐ 5 nạch bệnh tật
  目 mù 5 mục mắt
  石 shí 5 thạch đá
  禾 hé 5 hòa lúa
  竹 zhú 6 trúc tre trúc
  米 mǐ 6 mễ gạo
  糸 (糹-纟) mì 6 mịch sợi tơ nhỏ
  肉 ròu 6 nhục thịt
  艸 (艹) cǎo 6 thảo cỏ
  虫 chóng 6 trùng sâu bọ
  衣 (衤) yī 6 (5) y áo
  言 (讠) yán 7 (2) ngôn nói
  貝 (贝) bèi 7 (4) bối vật báu
  足 zú 7 túc chân, đầy đủ
  車 (车) chē 7 (4) xa chiếc xe
  辵(辶 ) chuò 7 (3) quai xước chợt bước đi chợt dừng lại
  邑 (阝) yì 7 (2) ấp vùng đất, đất phong cho quan
  金 jīn 8 kim kim loại; vàng
  門 (门) mén 8 (3) môn cửa hai cánh
  阜 (阝) fù 8 (2) phụ đống đất, gò đất
  雨 yǔ 8 vũ mưa
  頁 (页) yè 9 (6) hiệt đầu; trang giấy
  食( 飠-饣) shí 9 (8 – 3) thực ăn
  馬( 马) mǎ 10 (3) mã con ngựa
  魚( 鱼) yú 11 (8) ngư con cá
  鳥 (鸟) niǎo 11 (5) điểu con chim

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung mỗi ngày cũng THANHMAIHSK nhé!


Hãy đăng nhập để trả lời