Xin tên truyện  • rất lâu trước đây mình có đọc 1 truyện nhưng do chẳng bao giờ nhớ tên và link đọc bị die nên không biết truyện tên gì. Chỉ nhớ nội dung của truyện đến đoạn mình đọc là nữ 9 từ mạt thế bị giết, máu dính vào vòng tay nên xuyên đến tương lai nhưng không có thân thể mà giống như một khí linh ở trong không gian- vòng tay của nữ chính. Khi tỉnh lại gặp đúng lúc mẹ nam9 đưa vòng tay cho nam9 và tự bạo?- khi đó nam chính vừa mới sinh ra. Vòng tay của nữ9 không chỉ có không gian mà nữ9 đang ở mà còn rất nhiều các không gian nhỏ khác- sau này được thông với nhau nhờ giây nối các hạt vòng tay mà đứa đã thuê người giết nữ9. mình chỉ nhớ mang máng có vậy. Nếu bạn nào biết tên truyện thì cho mình xin. Xin chân thành cảm tạ.


Hãy đăng nhập để trả lời