dịch giúp em với


 • Cung Bỉ Ngạn

  dịch giùm e câu này với "欧阳, 你愿意接 受这名男
  子」"
  "成为你的丈夫, 无论生存还是 死亡,都爱他, 尊敬他,永远 对他忠贞不渝 直至血肉化为 泥土 ?"


 • Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

  "Họ Âu Dương, ngươi nguyện ý tiếp thu tên nam tử này " "
  
  "Trở thành chồng của ngươi, vô luận sinh  vẫn là tử , đều thương hắn, tôn kính hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không thay đổi cho đến huyết nhục hóa thành bùn đất ?"


 • @Thanh-Thanh133 đề nghị dùng http://dichtienghoa.com/ trang dịch cũng khá mượt mà, là do raw gốc sai nên dịch đọc ra khác mấy từ: tiếp thụ= tiếp thu, không du= không thay đổi

  "Âu Dương, ngươi nguyện ý "Âu Dương, ngươi nguyện ý tiếp thụ tên này nam tử” "

  "Trở thành ngươi trượng phu, vô luận sinh tồn vẫn là tử vong, đều yêu hắn, tôn kính hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến huyết nhục hóa thành bùn đất? " • Họ Âu Dương, ngươi sẵn sàng gặp nam nhân này?""
  "Trở thành chồng của ngươi, bất kể sống hay chết, yêu hắn, tôn trọng hắn, mãi mãi không thay đổi trong lòng trung thành với hắn cho đến khi thịt và máu hoá thành bùn đất" • Câu này trong phim gặp hoài, ông cha nhà thờ làm lễ cưới ổng hỏi cô dâu và chú rễ. Có khác chút nhưng đại khái giống vậy. • Nói những câu ai cũng biết


Hãy đăng nhập để trả lời