Long huyết chiến thần  • Sao chương 441 và 442 của long huyết chiến thần mất tích đâu rồi nhỉ? Không thấy  • @Nam-Trần bạn nói truyện trên wiki ak, thấy vẫn có mà. lần sau ấn báo lỗi ở truyện trên wiki nha, chạy diễn đàn làm gì, bao giờ báo lâu quá ko xử lí hả chạy lên đây


Hãy đăng nhập để trả lời