Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Trung ý nghĩa nhất


 • Bị cấm

  Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Trung ý nghĩa nhất

  1.生日快乐!/shēngrì kuàilè!/: Sinh nhật vui vẻ!

  2.祝一切顺利!/zhù yíqiè shùnlì!/: Chúc mọi việc thuận lợi!

  3.祝贺你!/zhùhè nǐ!/: Xin chúc mừng bạn!

  4.祝你万事如意!/zhù nǐ wànshì rúyì!/: Chúc bạn vạn sự như ý!

  5.祝你健康!/zhù nǐ jiànkāng!/: Chúc bạn mạnh khỏe!

  6.祝您万寿无疆!/zhù nín wànshòuwújiāng!/: Chúc cụ sống lâu muôn tuổi!

  7.祝你家庭幸福!/zhù nǐ jiātíng xìngfú!/: Chúc bạn gia đình hạnh phúc!

  8.祝你好运!/zhù nǐ hǎo yùn!/: Chúc bạn may mắn!

  9.一团和气!/yìtuánhéqì!/: Chúc 1 nhà hòa thuận!

  10.心想事成!/xīn xiǎng shì chéng!/: Muốn sao được vậy!

  11.从心所欲!/cóngxīnsuǒyù!/: Muốn gì được nấy!

  12.大展宏图!/dà zhǎn hóngtú!/: Sự nghiệp phát triển!

  13.东成西就!/dōng chéng xī jiù!/: Thành công mọi mặt!

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung mỗi ngày cùng THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời