Trong trình Lọc truyện có thể lựa chọn "Không bao gồm những tag này" được không  • Trình lọc có "Included" rồi, mong BQT thêm cái "Excluded" nữa cho dễ tìm truyện được không ạ?

    Nhiều khi mình muốn tìm 1 số truyện nhưng mà không thích 1 số tag hay đi kèm thì muốn bỏ những truyện đó ra ngoài.

    Cảm ơn nha  • ad cho xin thêm cái ảnh giới tu luyện giống truyencv.com đi


Hãy đăng nhập để trả lời