Thắc mắc nho nhỏ  • Mình tò mò lâu rồi, số vote hình sao bên dưới tên truyện là gì vậy, và hành động nào sẽ tạo ra vơte này?
    Ví dụ:
    alt text  • @ziling92 Click biểu tương trái tim sẽ ra nó nhé, và hành động này chứng tỏ truyện hay và bạn thích truyện 0_1528649838017_upload-53a5b136-a4e3-424a-80f6-bdc6e22e5757  • Hóa ra là thế, trước đây mình cũng không hiểu nút trái tim đó dùng làm gì 😂😂😂 Cơ mà sao không để tim/sao cả cho đồng bộ nhỉ?


Hãy đăng nhập để trả lời