xin hỏi  • đang đọc truyện thấy thằng main xưng mình là "hơn" xưng thần linh là "tha" vậy cho hỏi trong tiếng việt thì 2 từ đó là gì


Hãy đăng nhập để trả lời