Lỗi • Sao truyện mình được thêm lượt cảm ơn mà tích phân lại không được cộng thêm vậy? • @Lynx Vô check lỗi cô ơi • @Nghiên-Đình-Vũ Cô có xóa truyện gì trong quá trình được cảm ơn không? • http://wikidich.com/huong-dan/tich-phan

  Mỗi lần tạo truyện mới: + 5 tích phân.

  Mỗi lần được cảm ơn: + 1 tích phân.

  Lưu ý: khi xóa truyện, người đăng sẽ bị trừ đi 5 tích phân từng được tặng do tạo truyện.

  Khi thiết lập riêng tư cho truyện, người đăng cũng bị trừ đi 5 tích phân. Nếu chuyển về lại trạng thái công khai, sẽ nhận lại 5 tích phân đó.

  Khi xóa truyện, người đăng chỉ bị trừ 5 tích phân, còn những tích phân được cộng do người đọc cảm ơn vẫn còn nguyên. Tương tự với đồng quản lý.

  Khi nhượng quyền quản lý, người đăng không bị trừ bất cứ tích phân nào.

  Hướng dẫn, mục Tích phân, cô vô xem kỹ


Hãy đăng nhập để trả lời