Những người đứng đầu giữa các thế giới khác nhau gọi là gì? • Người đứng đầu Thần giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì?
  Người đứng đầu Tiên giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì?
  Người đứng đầu Nhân giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì?
  Người đứng đầu Yêu giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì?
  Người đứng đầu Ma giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì?
  Người đứng đầu Minh giới nếu đổi sang tiếng Hán Việt, gọi là gì? • @Hồ-Ngân-Hà bạn hỏi ngộ ghê, cần gì phải đổi sang hán việt trong khi đọc dịch để hiểu nội dung là được, đổi linh tinh làm gì thế.
  Với lại muốn hỏi hán việt đúng thì nên copy tên trung vào dichtienghoa tự tìm là được.


 • ♚๖ۣۜVô★๖ۣۜSong♚↭♚๖ۣۜChiến★๖ۣۜThần♚

  @Hồ-Ngân-Hà Thường là như này
  Thần Đế / Thần Hoàng / Thần Vương
  Tiên Đế / Tiên Hoàng
  Nhân Hoàng
  Yêu Đế / Yêu Hoàng
  Ma Đế
  Minh Vương / Minh Đế


Hãy đăng nhập để trả lời