Phòng trộm chương  • mn cho mình hỏi phòng trộm chương là gì ? và làm sao để đọc truyện có phòng trộm chương ?? vì mình đang đọc 1 bộ truyện được khoảng nữa rồi thì bị dính phòng trộm chương  • @Như-Võ phòng trộm chương là các chương bị lặp lại hoặc thay thế nội dung khác để tránh việc copy tự động của các trang đạo trong thời gian nhất định để tác giả có thể thu đc tiền trong thời gian ấy
    Các chương phòng trộm sẽ đc hệ thống các web đạo sửa lại sau 1 thời gian nhất nhất định tùy truyện, tùy web. Hãy nhờ người nhúng truyện kiểm tra vá chương phòng trộm hoặc đổi web khác ít phòng trộm hơn. Vào thằng link nhúng để đỡ phải báo lỗi nhiều lần.
    Có nhiều truyện phòng trộm quá nhiều k tìm đc trang nào để sửa nó thì đợi truyện kết thúc sẽ hết phòng trộm  • e đang đọc " ngươi nhiều hống ta" của xuân phong lưu hỏa nhưng bị dính phòng trộm, làm thế nào để đọc tiếp đc ạ  • @Khánh-Ngọc233 Báo chủ nhà cho bạn rồi, bạn đợi b Nhan Lam đổi link khác là hết bị


Hãy đăng nhập để trả lời