Cách sử dụng Trợ từ 了


 • Bị cấm

  Cách sử dụng Trợ từ 了

  1. TRỢ TỪ NGỮ KHÍ 了

  ✎Vị trí: cuối câu – tác dụng: dùng để nhấn mạnh sự phát sinh của một sự việc, sự hoàn thành của động tác, sự xuất hiện của 1 tính hình mới hay sự thay đổi của một trạng thái .
  ✎Cấu trúc
  (Thể khẳng định) Chủ ngữ + động từ + tân ngữ +了.
  Ví dụ:

  +他去上海了.

  Tā qù shànghǎi le

  anh ấy đi Thượng Hải rồi.

  • 他睡觉了,别叫他了.

  Tā shuìjiàole, bié jiào tā le.

  Nó ngủ rồi, đừng có gọi nó nữa.

  (Thể phủ định) Chủ ngữ + 还没(有) + động từ + tân ngữ + 呢。
  Ví dụ:

  +我还没吃饭呢。

  Wǒ hái méi chī fàn ne.

  Tôi vẫn chưa ăn cơm.

  Hoặc:
  Chủ ngữ + 没(有) + động từ + tân ngữ.
  Ví dụ:

  +昨天下午我没有去看他

  Zuótiān xiàwǔ wǒ méiyǒu qù kàn tā

  Chiều qua mình ko đi thăm anh ấy được.

  (Thể nghi vấn) Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + 了没(有)/了吗?
  Ví dụ:

  +你吃饭了没(有)?

  Nǐ chī fàn le méi (yǒu)?

  Cậu ăn cơm chưa?

  Trả lời câu hỏi dạng này, ta có 2 cách trả lời như sau:

  ✎ Đã thực hiện 1 hành động nào đó:

  Động từ + 了
  Ví dụ:

  A:你吃饭了没(有)?

  Nǐ chī fàn le méi (yǒu)?

  Cậu ăn cơm chưa?

  B:吃了

  Chī le

  ăn rồi

  ✎Vẫn chưa thực hiện hành động đó:
  (还)没有/没 + Động từ
  Ví dụ:

  A:你吃饭了没(有)?

  Nǐ chīfànle méi (yǒu)?

  Cậu ăn cơm chưa?

  B:(还)没有/没吃

  Hái) méiyǒu/méi chī

  Chưa.

  ✕ CHÚ Ý: Tuyệt đối không được sử dụng trợ từ ngữ khí “了”trong câu biểu thị động tác thường xuyên xảy ra.

  Ví dụ:

  晚上,我常常跟女友去逛公园

  -Wǎnshàng, wǒ chángcháng gēn nǚyǒu qù guàng gōngyuán-

  ( không được nói như vậy vì “常常” biểu thị hành động thường xuyên xảy ra, thói quen)

  1. TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 了

  ✎Vị trí: Sau động từ
  ✎ Tác dụng: + Biểu thị động tác đã hoàn thành.

  Ví dụ:

  上星期六,我朋友从英国回来了。

  Shàng xīngqíliù, wǒ péngyǒu cóng yīngguó huíláile.

  Thứ 6 tuần trước, bạn tôi đã từ Anh trở về nước rồi.

  ✎ Khi “động từ + 了” mang theo tân ngữ thì phía trước tân ngữ phải có số lượng từ hoặc từ ngữ khác làm định ngữ
  Chủ ngữ + động từ + 了 + số từ + lượng từ + tân ngữ.
  Ví dụ:

  我刚买了一件衣服。

  Wǒ mǎile yī jiàn yīfú。

  Tớ vừa mới mua 1 bộ quần áo mới

  ✕ CHÚ Ý: Khi không có số lượng từ hoặc thành phần định ngữ khác trước tân ngữ (tức tân ngữ không xác định) thì ở cuối câu phải thêm trợ từ ngữ khí “了” thì mới tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.

  Ví dụ:

  我买了书了。

  Wǒ mǎile shūle.

  tôi mua sách rồi

  他爸爸吃了晚饭了。

  Tā bàba chīle wǎnfànle

  bố anh ấy ăn cơm xong rồi .

  không thể nói là:

  我买了书

  Wǒ mǎile shū

  他爸爸吃了晚饭

  Tā bàba chīle wǎnfàn

  ✎ Ngoài ra nó còn biểu thị một hành động vừa kết thúc thì 1 hành động khác xảy ra ngay sau đó, dùng với cấu trúc

  …….了…….就………
  Động từ 1 + 了+…. 就 + động từ 2 + …

  Ví dụ:

  他吃了晚饭就出去玩儿

  Tā chīle wǎnfàn jiù chūqù wánr

  nó ăn xong cơm liền đi ra ngoài chơi rồi.

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung cùng THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời