Hanh  • Bạn tác giả than thương sao bạn lại dùng lại bộ truyện này vay
    Sao k đang luôn trốn bộ the


  • . ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ . 💕 ╰(◣﹏◢)╯

    bạn phải vào nhắn tin trực tiếp cho user đăng truyện chứ, lên diễn đàn mà ko nói tên truyện vs tên người đăng thì ai bít mà trả lời bạn -_-  • @Nguuyen-Hatgai viết tên tác giả thì nhớ có dấu, hỏi thì nên rõ ràng tí, chỉ định bộ truyện nào trích dẫn.... Với lại cách bạn nói '' bạn tác giả than thương....''' mà thấy hơi kì kì nha, bạn nói vậy cứ như tác giả ngưng truyện ấy, nếu do tác giả truyện thì chịu thôi. Đằng này nếu người nhúng truyện, trong khi truyện còn tiếp mà đăng nhúng truyện tạm ngưng thì nên nhắc bạn ấy ở phần bình luận...


Hãy đăng nhập để trả lời