Lưu ý khi đăng ký tài khoản trên diễn đàn


  • administrators

    Khi bạn đăng ký tài khoản trên diễn đàn, forum sẽ gửi một email xác nhận cho bạn. Nếu không tìm thấy email này trong Hộp thư, bạn hãy vào mục Spam để tìm nhé.


Hãy đăng nhập để trả lời