Từ đó tới giờ tìm truyện ít được trả lời quá, ít người biết quá hy vọng lần này sẽ được  • Truyện hình như thuộc về đam mỹ, chủ thụ thì phải. có mạt thế, hệ thống, võng du, vô hạn lưu.

    nvc đang ở khu nhà vườn thì đùng 1 cái mạt thế tới rồi, cái này là do thần ma thoát khỏi phong ấn tạo nên. Thế giới phản kích bằng cách tạo ra hệ thống như trò chơi võng du ấy, nvc vừa lúc ở vườn cây nên nghĩ ra cách giết chết 1 số ây sắp biến di thực vật để thăng cấp ( hình như có hy vọng ánh sáng gì đó). Sau đó nvc và nhiều người khác bị đưa đi dị giới để rèn luyện, học tập ma pháp kỹ năng... Nvc có chiến đấu với mấy quái simle, và mấy con simle hợp thể rồi thu phục 1 con simle boss. Trong lúc đó gặp 1 người hình như có thanh chủy thủ thần khí, do chị chết ở mạt thế và yêu cầu anh này dùng chủy thủ cải tạo làm thành con rối để bảo vệ. Sau 1 vài chương thì nvc vào thí luyện nhiệm vụ, ở đây nvc được 1 bia đá tuyển chọn làm chức nghiệp, bia đá hình như nở ra sủng vật hình con bướm( nghi nghi là công). Sau nvc trở lại vị diện mạt thế, bắt đầu sinh tốn, đánh tang thị. có phó bản trò chơi và nhiệm vụ nữa.

    Nhớ nhiêu đó thôi, hình như truyện có dăng trên wiki hay jjwxc nghi nghi là truyện còn tiếp hố ngưng đọc 1 lần sơ lược, bây giờ hứng loài này nên tìm, ai có thì chỉ giúp mình với, dạo này đọc toàn vô hạn lưu, ai biết loại nay hay thì giúp nha, trên wiki tag vô hạn lưu đam mỹ đọc rằng hết, có nhiều bộ thì giống xuyên nhanh và ngắn ngắn lôi, nên ít đọc lém. mấy bộ thích thì hết còn tiếp tới phòng trộm buồn ghê luôn: Địa cầu ở tuyến, Sinh tồn tư cách thí nghiệm...


Hãy đăng nhập để trả lời