Danh Mục riêng cho truyện Bách Hợp • Dạo gần đây truyện Bách Hợp tăng dần và trộn lẫn vào mục Đam Mỹ nên khiến việc tìm truyện mới Đam Mỹ xáo trộn. Có thể lập riêng chuyên mục fic Bách Hợp được không vậy?

  Khi nhấn vào đây là không lọc được Đam Mỹ hay Bách Hợp vì không nêu thể loại - http://wikidich.com/bang-xep-hang/dam-my?so=4.

  Nhiều khi bìa truyện hấp dẫn khi nhấn vào thì là Bách Hơp, nên tụt hứng vì nghĩ là Đam Mỹ mới click.. • B nên vào trang 'Tìm truyện' để tìm sẽ chính xác hơn
  Vào trang: http://wikidich.com/tim-kiem (Mở link bằng tab mới)
  Chon tag 'Đam mỹ' (có thể kết hợp nhiều tag khác theo sở thích) -> Bấm 'Tìm truyện'
  Một list truyện sẽ xuất hiện, b xem chỗ 'xếp theo' để tìm tiếp theo 3 lựa chọn: 'Đọc nhiều nhất', 'Rating cao nhất', 'Mới nhất'. • @Kaylee-Pham Bách Hợp và Đam Mỹ xem như loại truyện Đồng Tính nha, nên wiki cho vào đam mỹ luôn. phần truyện đam mỹ có bách hợp, đam mỹ, vô cp. dùng cách memeo chỉ để tìm dễ hơn nha


Hãy đăng nhập để trả lời