trang 33yq bị báo lỗi • từ tối hôm qua tới giờ chưa vào được trang 33yq nữa, mấy trang khác thì bình thường.


 • administrators

  Sao mình vào bình thường. Bạn vào thấy báo lỗi gì vậy? • có 1 vài trang dịch ko được! 33yq, jjwxc..
  0_1487588285434_400 Request Header Or Cookie Too Large.png
  0_1487588302027_dichtienghoa.com translate www.jjwxc.net u=http 3A 2F 2Fwww.jjwxc.net 2Fonebook.php 3Fnovelid 3D2249235 t=vi.png

  để mình xóa bớt rùi lát xem sao, tối qua tới giờ hem được mà. • ân được rùi, thì ra lỗi dữ liệu, cookie mình xóa bớt là xong, hic tưởng đâu web bị gì ko, thank đã hỗ trợ.


Hãy đăng nhập để trả lời