Trang dichtienghoa lại bị lỗi 502 Bad gateway nữa rồi  • Trước 16g chiều mình vẫn còn vào được bình thường , nhưng từ 16g thì mình không vào được trang nào cả . Cứ vào là báo lỗi 502 không à . Đã thử xóa lịch sử toàn bộ nhưng vẫn không thành công . Copy phần tiếng Trung đưa vào dịch cũng không được luôn . Mong các admin cho mình biết trang mình đang bị gì vậy ạ ? Lại bảo trì nữa sao ? Nếu vậy thì thời gian bảo trì là bao lâu vậy ạ ?  • Đường dây mạng chỗ bạn yếu nên nó load không nổi thôi, web chưa bảo trì nhé


Hãy đăng nhập để trả lời