tìm tên truyện  • Anh em cho mình hỏi truyện thẻ loại dị năng, nvc giết boss song lấy được dị năng, boss tên diệp thế đạo, dị năng của nvc hệ nguyên thạch, tên khảm vương miện,nvc gét nữ nào thì dị năng sẻ cụ hiện người đó ra thế giới thực, có mấy chương như thần triều, diệp thị vương triều, chương gần nhất là cửu tộc tranh nhị nữ, cám ơn.


Hãy đăng nhập để trả lời