Sao mình thấy ra chương mới truyện thần y khí nữ quỷ đế ngự thú cuồng phi ra chương mới rồi mà mình k vào đọc được. Nó cứ về chương tham niệm. Mog mn giải đáp giúp mình vs


Hãy đăng nhập để trả lời